Informacja o realizowanej strategii podatkowej

2021-10-25


thumbnail

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Colian Sp. z o.o. (dalej: „Colian”, „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1].

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „Ustawa o CIT”)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – PDF

Spółka jest największą spółką operacyjną w Grupie kapitałowej Colian Holding. Colian jest jednym z największych producentów słodyczy w Polsce. Spółka funkcjonuje w obrębie czterech dywizji biznesowych: słodyczy, kulinariów (przypraw, bakalii), napojów i lodów. Na jej portfolio składają się znane, lubiane marki m.in.: Goplana,  Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Appetita, Siesta, Śliwka Nałęczowska, Toffino, Mella oraz Hellena, których atutem są m.in. długoletnia tradycja, silna rozpoznawalność oraz wysoka jakość. Colian konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku krajowym oraz realizuje ekspansję na rynki zagraniczne.

Co istotne, Grupa Colian to firma rodzinna, która w swoich działaniach nie zapomina o społecznej odpowiedzialności biznesu. Wraz ze zwiększającą się siłą Grupy i zdobywaniem kolejnych szczebli rozwoju, w ramach Grupy umacnia się przekonanie, że odpowiada ona nie tylko za procesy w niej zachodzące, ale również poza nią. Dlatego Grupa Colian aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności nie zapominając o globalnych zasięgach jej przedsięwzięć. Zrównoważony rozwój Grupy następuje z poszanowaniem regulacji prawnych, podatkowych, ochroną środowiska oraz działalnością prospołeczną — w każdym tego słowa znaczeniu.

Kluczową wartością w działalności Colian jest więc działalność zgodna z przepisami prawa i zakaz działania w sposób niezgodny z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi. Colian nie toleruje zachowań mogących zostać uznane za łamanie, nadużywanie lub obchodzenie prawa, w tym prawa podatkowego, jednocześnie każdy pracownik indywidualnie ponosi odpowiedzialność za swoje działania. W celu zapewnienia zgodności działań Colian z prawem, każdy z pracowników jest zobowiązany m.in. do regularnego uczestniczenia w organizowanych szkoleniach oraz znajomości obowiązujących w Colian procedur, kodeksów i polityk wewnętrznych.

bottom-ornament

Masz pytania?

dot